Massachusetts

poleć serwis drukuj
Wiesław Wierzbowski Wiesław...

„Chcemy działać!”

07-20-2016

W niedzielę 5 czerwca 2016 r. odbyły się wybory nowego zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej Oddziału we Wschodnim Massachusetts na dwuletnią kadencję 2016-2018. „Biały Orzeł” rozmawia z nowym prezesem – Wiesławem Wierzbowskim.

„Biały Orzeł”: W poniedziałek 27 czerwca odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie zarządu. Proszę opowiedzieć, co się na nim działo.

Wiesław Wierzbowski: Zaczęliśmy od zaprzysiężenia, czyli złożenia przyrzeczenia, że będziemy przestrzegać statutu KPA i pracować z zaangażowaniem na rzecz tej organizacji. Zostało to zaprotokołowane. Potem wybraliśmy krajowych dyrektorów – delegatów na zjazd wszystkich oddziałów Kongresu, który odbędzie się w sierpniu br. w Chicago. Zostali nimi Barbara Bilińska Bolec, Tadeusz Walkowiak i Eric Basile. Wybraliśmy również ich zastępców, na wypadek, gdyby któraś osoba nie mogła pojechać do Chicago. Nie udało nam się niestety wybrać nowego skarbnika po tym, jak Patrick Tylek zrezygnował z tej funkcji. Tymczasowo obowiązki skarbnika przyjęła na siebie Barbara Bilińska Bolec, ale szukamy kogoś na to stanowisko na stałe. Osoby zainteresowane bardzo proszę o kontakt.

Od dnia wyborów do pierwszego zebrania upłynęło trochę czasu… Dlaczego tyle to trwało?

Chcieliśmy zorganizować spotkanie z członkami starego zarządu, porozmawiać o tym, co udało im się zrobić, a jakie inicjatywy są jeszcze w trakcie wprowadzania w życie, oficjalnie przejąć od nich dokumenty, sprawozdania itd. Niestety, napotkałem na pewne określone trudności w doprowadzeniu do takowego spotkania. Nie mogliśmy dłużej czekać – dlatego zorganizowaliśmy pierwsze oficjalne zebranie zarządu w ostatni poniedziałek czerwca.

Jak Pan ocenia ostatnie dwa lata funkcjonowania bostońskiego oddziału KPA?

Na pewno będę kontynuował to, co dobre. Np. Polski Festiwal, odbywający się na początku maja, jest bardzo dobrą inicjatywą, ale chciałbym, żeby ta impreza była organizowana na większą skalę. Może Kongres mógłby połączyć siły z Klubem Gazety Polskiej, Fundacją Kultury Polskiej, parafią Matki Bożej Częstochowskiej w Bostonie i innymi organizacjami polonijnymi. Z „Białym Orłem” też! Razem moglibyśmy zrobić więcej. Musimy wychodzić na zewnątrz naszego środowiska – zainteresować naszą działalnością władze: miejskie i stanowe, aby zwiększyć rangę wydarzenia, zrobić coś naprawdę dużego dla Polonii bostońskiej i z zasięgu naszego działania, czyli wschodniego Massachusetts. Dość rzadko do tej pory były zwoływane zebrania zarządu. Chciałbym to zmienić, myślę, że takie robocze spotkania przynajmniej raz w miesiącu znacząco wpłynęłyby na intensywność działania Kongresu.

A czy nowy zarząd już zdążył podjąć jakieś działania?

Przede wszystkim staramy się dopełnić wszelkich formalności związanych ze zmianą zarządu oraz z powołaniem nowych dyrektorów krajowych. Ponadto musimy zapoznać się z aktualnym stanem wszelkich spraw w naszym oddziale KPA. Chcemy też sporządzić na podstawie tego raport podsumowujący stan, przede wszystkim finansowy, w jakim zastaliśmy nasz oddział – żeby zaczynać działanie z tak zwaną „czystą kartką”. Poza tym społeczność oczekuje jakiegoś sprawozdania za ostatnie dwa lata działalności i chciałbym, żeby te oczekiwania zostały zaspokojone. Dla mnie bardzo ważną kwestią jest to, aby wszystko było jak najbardziej transparentne, zwłaszcza, jeśli chodzi o całokształt spraw finansowych, w tym budżetowych, i dołożę starań, aby tak było, przynajmniej w czasie, gdy będę pełnił funkcję prezesa.

Wybór krajowych dyrektorów wydaje się być szczególnie istotną sprawą.

Tak, przede wszystkim ich wybór trzeba było przeprowadzić do 30 czerwca, tak wynikało z wymogów krajowego biura KPA. Krajowi dyrektorzy będą nas reprezentować na zjazdach wszystkich oddziałów Kongresu, będą uczestniczyć w wyborach władz całego KPA, w podejmowaniu decyzji na stopniu centralnym itd., dlatego te nominacje były aż tak ważne.

Wracając jeszcze do 5 czerwca i wyborów – nie wszyscy podobno entuzjastycznie podeszli do wyników?

Zdaję sobie sprawę z tego, że skład zarządu niektórych zaskoczył. Cóż mogę powiedzieć – mam nadzieję, że naszym działaniem sprawimy, że będzie to pozytywne zaskoczenie. Mogę pracować z każdym, niezależnie od jego przekonań politycznych czy innych, o ile będzie chciał działać dla dobra Polonii i Rzeczpospolitej Polskiej. Mam nadzieję, że ci mający wątpliwości z biegiem czasu przekonają się o tym. Zamierzam im pokazać, że nie taki Wiesiek straszny (śmiech).

Ma Pan już konkretny plan działania, jeśli chodzi o Oddział we Wschodnim Massachusetts?

Przede wszystkim – chcemy działać! Wydaje mi się, że nowo wybrany zarząd składa się z osób, które mają w tej kwestii takie zdanie, jak ja, więc mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracować. No i doświadczenie w pracy organizacyjnej – społeczno-politycznej nowych członków zarządu ma tutaj duże znaczenie. Jesteśmy zdeterminowani do pracy. Trochę za wcześnie, aby mówić o konkretnych inicjatywach, ale na pewno będziemy starać się być bardziej widoczni, angażować się w życie Polonii i najważniejsze sprawy dziejące się w Polsce. Kongres powstał po to, aby wspierać Polskę, naszą ojczyznę, ale także po to, by godnie reprezentować to, co polskie: kulturę, historię, tradycje, jak też interesy członków polonijnej społeczności w Ameryce. I tę misję chcemy realizować. Zależy mi też na tym, żeby w realizację tej misji wciągnąć jak najwięcej osób. Serdecznie zapraszam do zapisywania się do KPA osoby indywidualne i organizacje polonijne! W ilości, jakości i jedności siła!


Skład kierownictwa Kongresu Polonii Amerykańskiej Oddziału we Wschodnim Massachusetts na lata 2016-2018:

Zarząd:

 • Prezes: Wiesław Wierzbowski
 • I wiceprezes: Barbara Bilińska Bolec
 • II wiceprezes: Anna Bernas
 • Skarbnik: wakat (tymczasowo Barbara Bilińska Bolec)
 • Protokolantka: Theresa Czerepica
 • Sekretarz: Eric Basile

Rada Dyrektorów:

 • Tadeusz Walkowiak – Wiceprezes ds. Polskich
 • Steven Wychorski – Wiceprezes ds. Komunikacji
 • Stanley Dzierzeski

Dyrektorzy Krajowi

 • Barbara Bilińska Bolec
 • Tadeusz Walkowiak
 • Eric Basile
 • Wiesław Wierzbowski (każdorazowo prezes oddziału zostaje automatycznie także dyrektorem krajowym)

A w jaki sposób i na jakich zasadach można się zapisać?

Przez wypełnienie Deklaracji Członkowskiej znajdującej się na naszej stronie internetowej: www.pacemass.org i przesłanie na adres pocztowy Oddziału KPA Wschodniego Massachusetts lub doręczenie osobiście jakiemukolwiek członkowi zarządu z określoną roczną składką członkowską, której wysokość jest następująca: członkowie stowarzyszeni, bez prawa głosu – $0, członkowie indywidualni – $35, studenci – $20, organizacje zrzeszające do stu członków – $60, organizacje o liczbie członków większej niż sto – $65. Poza tym nie ma jakichś ściśle określonych kryteriów, jakie trzeba spełnić, poza oczywiście szeroko rozumianym poczuciem przynależności do Polonii amerykańskiej – wyrażającym się przez polskie pochodzenie, czucie się Polakiem lub Polką czy polskim Amerykaninem.

Systematyczne zebrania zarządu, przejrzyste finanse, działanie na większą skalę, współpraca z innymi organizacjami – taki jest plan. Czy jeszcze jakieś cele stawia Pan sobie, jako prezes?

Chodzi o to, żeby przekonać pozostałe organizacje, indywidualnych członków i miejscową Polonię, że cała misja Kongresu, którą chcemy realizować, ma odzwierciedlenie w naszych czynach. Poza tym chciałbym nawiązać kontakt z władzami lokalnymi, poinformować oficjalnie urząd miasta i biuro gubernatora, że zmienił się zarząd bostońskiego oddziału Kongresu Polonii Amerykańskiej. To pierwszy krok, żeby pokazać im, że w ogóle jesteśmy i mamy zamiar działać. Po drugie, zamierzam informować władze miejskie o inicjatywach, które mamy zamiar wcielać w życie. Wydaje mi się, że nazwa: Kongres Polonii Amerykańskiej, skądinąd bardzo przecież znana w całych Stanach Zjednoczonych, traci w ostatnich czasach na wartości, bo Kongres nie ma spektakularnych osiągnięć. Chcę odwrócić tę tendencję, pokazać im, że drzemie w nas potężna siła – Kongres zrzesza miliony Polaków w Stanach, wiele z nas ma czynne prawo wyborcze. Musimy pokazać, że z Polonią trzeba i warto się liczyć. Wtedy może przychylniejszym okiem spojrzą na nasze potrzeby, postulaty. Po to istnieją lokalne oddziały Kongresu, żeby realizować to na poziomie lokalnym, ale w konsekwencji aktywność poszczególnych oddziałów przełoży się na postrzeganie całej organizacji. Kongres powinien popierać polski rząd i jego dobre inicjatywy, zwłaszcza te dotyczące spraw Polaków za granicą. Promować interesy Polaków – i tych mieszkających w USA, i tych żyjących w ojczyźnie, i Polski. Wspierać też gospodarcze, społeczne i polityczne interesy Polski – wydaje mi się, że nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami, na polu biznesowym, a w rezultacie współdziałanie firm amerykańskich z polskimi mogłoby być zjawiskiem przynoszącym wielorakie korzyści obu stronom. Planów i pomysłów jest wiele, możliwości ich realizacji – wydaje mi się, że też. Może tylko brakuje nam nowych rąk do pracy i osób ze świeżymi, innowacyjnymi ideami, ale mam nadzieję, że uda nam się takie znaleźć i zachęcić do działania. Wiadomo, nie wszystko i nie do razu da się zrobić, ale jestem dobrej myśli.

Życzę powodzenia w działaniu i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Joanna Szybiak


Osoby chcące zaangażować się w działalność KPA Oddziału we Wschodnim Massachusetts proszone są o kontakt z prezesem Wiesławem Wierzbowskim: lub 617-828-1934.

wróć

Fotorelacje

Recital w Polskim Centrum w Clearwater

29 kwietnia 2019 r. w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater odbył się recital uczniów polskiego nauczyciela Fryderyka Koziaka. Swoje muzyczne talenty zaprezentował muzyk grający na gitarze elektrycznej i piętnastu pianistów. Fot. Archiwum PC

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com