Massachusetts

poleć serwis drukuj

15 lat działalności Fundacji Kultury Polskiej

12-09-2013

Fot. Archiwum...
Fot. Archiwum...
Fot. Archiwum...
Fot. Archiwum...
Fot. Archiwum...
Fot. Archiwum...

Fundacja Kultury Polskiej (FKP) jest organizacją non profit, powstała w 1998 r. Jej cele statutowe stają się ciałem dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i liderów poszczególnych akcji. Misją Fundacji jest promocja polskiej kultury, języka, historii i tradycji oraz działania w zakresie pomocy humanitarnej i dobroczynnej. O tym, w jaki sposób realizowano tę misję przez minione 15 lat, opowiada Andrzej Prończuk, prezes FKP.

W zakresie działalności filmowej zorganizowaliśmy 4 festiwale filmów polskich oraz projekcje indywidualnych, wartościowych produkcji, przede wszystkim pochodzenia polskiego. Łącznie zaprezentowaliśmy 30 filmów długometrażowych i 4 dokumentalne. Pokazy filmowe cieszyły się dużym powodzeniem wśród Polonii i Amerykanów. Obejrzało je ponad 7,5 tys. widzów.

Wystawy przygotowane...

Obok pokazów filmowych ważną częścią działalności Fundacji były wystawy wiążące się z polską kulturą, historią czy słynnymi Polakami. W latach 1998-2003, biorąc udział w Międzynarodowych Festiwalach dla dzieci ze szkół w Nowej Anglii, przygotowaliśmy wystawę „Poland”. W tym czasie rozpoczęliśmy również produkcję i rozprowadzanie zakładek książkowych z kolorową wycinanką łowicką i podstawową informacją o Polsce i Polakach. Następnie w roku 2008 wyprodukowaliśmy też zakładki honorujące 400-lecie przybycia pierwszych Polaków do Ameryki. Do tej pory rozprowadziliśmy, głównie wśród dzieci i młodzieży amerykańskiej, ponad 42 tys. zakładek.

Druga zaprojektowana przez nas wystawa poświęcona była Janowi Pawłowi II. Przygotowaliśmy ją wspólnie z wydawnictwem KWADRAT z Krakowa, na 25. rocznicę pontyfikatu polskiego papieża, w 2003 r. W następnych latach uzupełnialiśmy ją kilkakrotnie o dodatkowe zdjęcia i cytaty z jego nauki oraz o katalogi. Jej otwarcie odbyło się w Bostonie, w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej (MBCz), 27 września 2003 r. Od tego czasu prezentowana była w 9 stanach Ameryki. Obliczamy, że w ciągu 10 lat obejrzało ją łącznie około 100 tys. osób.

Wystawę „May 3rd Constitution of 1791”, którą przed laty otrzymaliśmy z Konsulatu Generalnego RP z Nowego Jorku, poprawiliśmy graficznie, uzupełniliśmy i wydaliśmy do niej katalog. Prezentowaliśmy ją wielokrotnie przy okazji obchodów Święta 3 Maja w polskich parafiach w Bostonie, a także w MA State House w Bostonie, na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, jak również w Waszyngtonie i w Filadelfii.

Kolejną, zatytułowaną „Katyń Genocide 1940”, przygotowaliśmy na 70. rocznicę zbrodni w Katyniu. Pokazywaliśmy ją 5 razy, w 2000 r. w kilku polskich parafiach oraz w bibliotece publicznej w Worcester, MA.

...i wypożyczane

W 2011 r. podpisaliśmy umowę z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu na prezentowanie w USA wystawy pt. „Konzentrationslager Auschwitz”. Jej dokładną kopię wyprodukowaliśmy na podstawie otrzymanej wersji elektronicznej. Staramy się za jej pomocą edukować społeczność amerykańską w zakresie zagadnień związanych z II wojną światową i niemieckimi obozami koncentracyjnymi. Prezentowaliśmy ją już w październiku i listopadzie 2012 r. w MA State House w Bostonie i w marcu 2013 r. w bibliotece stanu New Hampshire w Concord. Obejrzało ją dotychczas kilka tysięcy Amerykanów, w tym duże grupy młodzieży studenckiej.

Od wielu lat sprowadzamy również inne wystawy. W maju 1999 r. w parafii MBCz pokazywaliśmy „Kraków”, a w listopadzie tego samego roku wystawę o gen. Leopoldzie Okulickim. Z Gdańska do USA przybyła także „Roads to Freedom, Europe via Solidarność”. Prezentowaliśmy ją we współpracy z ambasadą RP w maju 2006 r. na UMass w Bostonie.

Inną wystawę, zatytułowaną „Contemporary Polish Culture”, wypożyczyliśmy z Ambasady Polskiej w Waszyngtonie i prezentowaliśmy ją wielokrotnie w latach 2009-10. Kolejną – pt. „Katyń, Massacre, Politics, Morality”, otrzymaną od Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku, wyeksponowaliśmy w Bostonie w kwietniu 2011 r. w MA State House.

Tablice z polską historią

Ważną działalnością FKP były starania o ustanawianie tablic, wiążących się z polską historią i Polakami, w Bostonie i okolicy. W listopadzie 2000 r. we współpracy z Towarzystwem Moniuszkowskim ustanowiliśmy w kościele MBCz tablicę upamiętniającą zbrodnię katyńską. Natomiast 13 czerwca 2010 r. odsłonięta została w kościele Św. Józefa w Central Falls, RI, tablica katyńska zatytułowana „Golgota Wschodu”.

Dzięki staraniom jednego z członków zarządu FKP w 2006 r. udało się uratować usuniętą z parku Boston Common rzeźbę Andrzeja Pityńskiego pt. „Partyzanci”. Godne miejsce dla niej znalazło się w Bostonie. Natomiast w 2009 r. dzięki pomocy finansowej organizacji weterańskich, głównie SWAP, placówki 37. w Bostonie, przygotowaliśmy nową tablicę upamiętniającą przybycie do Ameryki późniejszego bohatera wojny wyzwoleńczej Ameryki – gen. Kazimierza Pułaskiego. Tablica odsłonięta została 18 października 2009 r. w Marblehead, MA, w miejscu wylądowania generała 23 lipca 1777 r. na ziemi amerykańskiej.

Polskie szkoły...

Ważną formą naszej działalności było również wsparcie rozwoju sobotnich szkół języka polskiego. W maju 2002 r. zorganizowaliśmy konferencję pt. „Rozwój Polskich Szkół Dokształcających Jęz. Polskiego w Bostonie i Okolicy”, co zaowocowało kontaktami i współpracą międzyszkolną. Od samego początku istnienia FKP przez 10 kolejnych lat kilku członków zarządu pracowało w Radzie Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II przy parafii MBCz w Bostonie. Wspieraliśmy rozwój placówki, biorąc udział w przygotowywaniu regulaminów i statutu oraz logo i sztandaru szkoły, jak również finansowo.

…i różnorodność muzyki

W ramach działalności Fundacji organizowaliśmy różnego rodzaju koncerty i występy artystów polonijnych oraz przybyłych z Polski. Wśród nich znalazły się m.in.: recital Wojciecha Siemiona w lutym 1998 r., spotkanie z Jerzym Zelnikiem w październiku 1998 r., występ aktorów teatru Atelier z Sopotu w listopadzie 1999 r., aktorów teatrów warszawskich z przedstawieniem „Kolęda na cztery głosy” w styczniu 2000 r. W ciągu minionych trzech latach dwukrotnie zapraszaliśmy do nas z Kanady aktorów Teatru z Toronto. We wrześniu 2011 r. wystąpili oni ze sztuką „Promieniowanie”, poświęconą Marii Curie-Skłodowskiej, a w kwietniu 2013 r. zaprezentowali „Tajemnice Ordonki”.

Zorganizowaliśmy także cztery koncerty pianistyczne. W maju 2008 r. swój recital miał Jacek Kortus, najmłodszy finalista Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego z 2006 r. w Warszawie. W marcu 2010 r. wystąpił Konrad Binienda, polski student Konserwatorium Bostońskiego i Harwardu. W kwietniu 2012 r. gościliśmy Krzysztofa Tkaczewskiego, pianistę i pedagoga z Hartford. Natomiast w październiku 2013 r. koncertował u nas Maciej Grzybowski, wybitny pianista z Polski, grający nie tylko utwory klasyków, ale również współczesnych kompozytorów.

Obok prezentacji muzyki klasycznej stworzyliśmy przestrzeń dla utworów jazzowych. Swoje koncerty mieli Grażyna Auguścik, w marcu 1998 r. i we wrześniu 2006 r., oraz Wiesia i Hubert Szymczyńscy, polscy jazzmeni mieszkający w Szwecji, w lutym 2000 r. Sponsorowaliśmy też występy chórów: Politechniki Częstochowskiej „Collegium Cantorum” w kwietniu 2002 r., a w grudniu 2011 r. występ zespołu folklorystycznego z Toronto „Ludowa Nutka”. Organizowaliśmy występy muzyczne muzyków znanych bostońskiej Polonii, takich jak Bronek Suchanek i Bogdan Hołownia czy Marcin Malewski, w styczniu 2010 i 2012 r.

Dożynkowo i dobroczynnie

By promować polską muzykę rozrywkową, polską kuchnię, książki, rękodzieło i upowszechniać materiały informacyjne dotyczące naszego rodzinnego kraju, przez ostatnie 15 lat braliśmy udział w corocznych Festiwalach Dożynkowych w parafii MBCz. Od 2009 r. sami i we współpracy z innymi organizujemy na przełomie maja i czerwca Festyn Wiosenny, w grudniu natomiast Kiermasz Świąteczny. Oba wydarzenia stały się imprezami cyklicznymi, mają dla Fundacji nie tylko znaczenie promocyjne, ale również społeczne – integrują Polonię.

Wreszcie ostatnim, bardzo ważnym kierunkiem działalności Fundacji, była działalność dobroczynna, na którą fundusze pozyskiwaliśmy poprzez organizowanie zabaw, biesiad i bali charytatywnych. Część pieniędzy pochodziła z innych imprez FKP. W ciągu minionych 15 lat pomogliśmy m.in. powodzianom w odbudowie Ośrodka Opieki nad Dziećmi w Makowie Podhalańskim, wsparliśmy dożywianie najbiedniejszych dzieci w szkole w Komańczy; prowadzony przez Siostry Miłosierdzia Ośrodek Wychowawczy w Kaliszu, stowarzyszenie opieki nad dziećmi „Gniazdo” w Warszawie. W latach 2007-08 wspomagaliśmy finansowo budowę Społecznego Ośrodka dla Dzieci Upośledzonych w Zawoi.

Sala godna 15-lecia

Od roku 2007 wspomagaliśmy budowę Centrum Jana Pawła II przy kościele MBCz w Południowym Bostonie, a następnie po zmianie planów parafii włączyliśmy się do działań na rzecz remontu sali Jana Pawła II w budynku Centrum Parafialnego.

Dzięki wysiłkom samej parafii, jak również pomocy Fundacji, Polonia uzyskała dostęp do reprezentacyjnej sali w Bostonie, w której mogą odbywać się wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne i w której obchodziliśmy nasze 15-lecie.

Należy podkreślić, że oprócz bliskich kontaktów z parafią MBCz Fundacja w minionym okresie cieszyła się dużym poparciem i pomocą ze strony Polonii oraz Konsulatu Honorowego RP w Bostonie.

Na koniec chcielibyśmy wyrazić nadzieję, że nam i naszym następcom, nowemu pokoleniu działaczy, uda się kontynuować działalność Fundacji Kultury Polskiej w Bostonie przez wiele kolejnych lat, tak aby polski duch, tradycje, kultura były w dalszym ciągu utrwalane i pogłębiane.

opr. FC & WE

wróć

Fotorelacje

Fala protestów i zamieszek po śmierci George’a Floyda w Bostonie

W całych Stanach Zjednoczonych trwają protesty, których zarzewiem stała się śmierć podczas aresztowania 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda w Minneapolis. Demonstracje odbywają się również w Bostonie, niestety w wielu przypadkach przeradzając się w zamieszki, którym towarzyszą akty wandalizmu i kradzieże. Miejsce mają też starcia z policją, funkcjonariusze zostali obrzuceni m.in. zamrożonymi butelkami z wodą, cegłami i kamieniami. Fot. Facebook.com, screenshots

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Czerwiec
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Zobacz kalendarz

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com