Massachusetts

poleć serwis drukuj
Ks. prałat Antoni...

Dla Boga i ludzi

06-27-2019

22 czerwca w Webster odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę ks. prałata Antoniego Czarneckiego, który po ponad 25 latach sprawowania funkcji proboszcza tej najstarszej polsko-amerykańskiej parafii w Nowej Anglii oraz rektora Bazyliki św. Józefa, zdecydował się udać na zasłużony odpoczynek. Przyjęcie pożegnalne odbyło się w niedawno otwartym Centrum Parafialnym – w sali sportowej im. Richarda Nowaka. Wzięło w nim udział prawie 400 osób.

W służbie Bogu

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w Bazylice św. Józefa w Webster o godz. 16:00. Homilię wygłosił sam ks. prałat Antoni Czarnecki, który podzielił się ze zgromadzonymi w świątyni swoimi refleksjami i opowieściami z ponadpięćdziesięcioletniej posługi duszpasterskiej, z czego ponad 25 lat spędzonych w Webster. – Z tym miejscem wiąże się wiele pięknych wspomnień (…) Trudno się pożegnać z przyjaciółmi, których poznałem tutaj w ciągu tych lat. Dziękuję wam za wszystko, i jednocześnie przepraszam, jeśli w czymś was zawiodłem – mówił. Wspomniał też o roli Kościoła i chrześcijańskich wartości w życiu ludzi. – Z radością obserwowałem, jak w ciągu tych lat nasza społeczność się umacnia i rozwija, tworząc jedną, wspólną rodzinę. W jedności tkwi sekret naszego sukcesu, jakim jest przetrwanie tej polskiej parafii na amerykańskiej ziemi przez ponad 130 lat. Służyć Bogu, służyć ludziom i służyć przyszłości naszego narodu – oto misja, jaką z waszą pomocą starałem się realizować. Bóg zapłać! – zakończył, a jego słowa nagrodzone zostały przez zgromadzonych w świątyni gromkimi oklaskami.

Mszę uświetnił chór parafialny, który pod dyrekcją organisty Karola Jaje i przy akompaniamencie organów i kwartetu dętego wykonał na głosy ulubione utwory ks. prałata jak „Laudate Dominum” i „Regina Caeli”.

Na uwielbienie reprezentacja uczniów Szkoły św. Józefa z dyrektor Kółka Teatralnego Kelly Bailey wykonała trudny utwór z musicalu „Wicked”, kierując w stronę ks. prałata słowa piosenki: „Ponieważ Cię znałem, zmieniłem się na lepsze”. Na koniec, dzieci wykonały piosenkę w języku polskim podkreślając tym polskość tego wydarzenia.

Po nabożeństwie zgromadzeni udali się do Centrum Parafialnego – Sali Sportowej im. Richarda Nowaka, gdzie odbył się uroczysty bankiet. Gości przywitał Tony Kusek, były przewodniczący Rady Parafialnej, który pełnił funkcję mistrza ceremonii. Na początku głos zabrało kilka osób, które w krótkich przemówieniach przypomniały dokonania prałata Czarneckiego oraz podkreśliły, jak wiele namacalnych znaków jego obecności i działalności zostanie w Webster jako jego spuścizna. Niektórzy mówcy dzielili się też osobistymi wspomnieniami związanymi z osobą ks. prałata Czarneckiego, jak choćby możliwością uczestniczenia w prywatnej audiencji z papieżem Janem Pawłem II dzięki współpracy prałata z polskim papieżem. – Dzięki Prałatowi dotknąłem świętego – wspominał Clem Starosta, były przewodniczący Rady Parafialnej, dodając, że miał wówczas łzy w oczach i że było to przeżycie nie do opisania.

Sr. Jeanne Marie Akalski z zakonu Sióstr Felicjanek, które założyły Szkołę św. Józefa ponad 125 lat temu i która mimo podeszłego wieku nadal uczy w szkole, w żartobliwy sposób opisała perfekcjonizm ks. prałata.

Spełnione marzenie

Głos zabrał również ks. Grzegorz Chodkowski, obecnie wikariusz w parafii św. Józefa w Webster, który 1 lipca przejmie po prałacie Czarneckim probostwo. – Większość mojej duszpasterskiej służby spędziłem tutaj, obserwując i ucząc się od ks. prałata. I nauczyłem się naprawdę wiele. Codziennie był dla mnie przykładem wcielonej w życie mądrości i wiary. Pokazał mi, na czym polega kapłaństwo. Pokazał mi też, jak sobie radzić z przeciwnościami losu. Patrząc na niego, uświadomiłem sobie, że zapewne czeka mnie wiele trudności, że przyjdzie mi nieść krzyż – może i nie jeden, ale każdą trudność można przezwyciężyć z godnością i wiarą, z Bożą i ludzką pomocą – mówił.

Dzięki ks. prałata zaangażowaniu i niestrudzonej pracy Szkoła św. Józefa jest jaśniejącą gwiazdą na firmamencie Twoich osiągnięć i naszej społeczności – mówił z kolei dyrektor Szkoły św. Józefa w Webster, Mike Hackneson. – Parafianie i uczniowie byli zawsze księdza priorytetem. Udowodnił nam ksiądz, że marzenia się spełniają, że nie można się poddawać w obliczu trudności, że wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć wszystko – dodał.

Wdzięczność wyrazili również reprezentanci Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marii Konopnickiej w Webster, ubrani w polskie stroje ludowe. – Bez Twojego wsparcia i błogosławieństwa nasza szkoła nie mogłaby istnieć i nie moglibyśmy krzewić naszego polskiego dziedzictwa wśród Polonii. Mam w pamięci słowa księdza prałata, że wspólnym wysiłkiem mamy obowiązek rozwijać i poszerzać spuściznę religijną i kulturalną naszego narodu. Już od 20 lat Polska Szkoła Sobotnia wywiązuje się z tego zadania – powiedział Daniel Gronek, uczeń placówki, zwracając się do ks. Czarneckiego, a następnie w imieniu uczniów rodziców i nauczycieli podziękował mu za opiekę duszpasterską i za wsparcie. – Za wszelkie dobro, które się stało za Twoim udziałem dziękujemy dziś Bogu i życzymy księdzu prałatowi długiego życia w zdrowiu, obfitych łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej – zakończył. Kilka słów dopowiedziała uczennica Polskiej Szkoły, Ola Jaroszewski, która zapewniła, że „choć odejdziesz na emeryturę, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Słowa nie wyrażą tego, co czujemy, co otrzymaliśmy, za co dziękujemy”. Następnie uczniowie zaśpiewali tradycyjne „Życzymy, życzymy”, Bożena Jaroszewska, dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły im. M. Konopnickiej, wręczyła ks. prałatowi pamiątkowy dyplom, na którym widniało honorowe przyjęcie prałata do grona Przyjaciół Polskiej Szkoły.

Na przyjęciu obecna była również rodzina księdza prałata. W ich imieniu głos zabrała siostrzenica ks. Czarneckiego, Yola Bonk . – Wujek może nawet nie zdaje sobie sprawy, jaki ma ogromny wpływ na nasze życie, na całą naszą rodzinę – stwierdziła i wyraziła radość z tego, że będą mogli cieszyć się jego obecnością na co dzień.

Wspólne dobro

Następnie przemówiła Joan A. Comeau, która wymieniła najważniejsze dokonania prałata Czarneckiego z czasów jego posługi duszpasterskiej w Webster. – Ledwie przeszedł przez drzwi, a już zaczęły się zmiany w naszej parafii. Już w 1995 r. ustanowiony został fundusz remontowy, co zapoczątkowało renowację naszego kościoła. Rok później zmierzyliśmy się z pierwszym poważnym wyzwaniem, gdy piorun uderzył w wieżę kościelną, poważnie uszkadzając ją i wszystkie urządzenia elektroniczne łącznie z organami. Następne lata przyniosły kolejne spore inwestycje, m.in. w system przeciwpożarowy, grzewczo-chłodzący, parking. 11 października 1998 r. świętowaliśmy podniesienie naszego kościoła do rangi bazyliki mniejszej przez ówczesnego Ojca Świętego – papieża Jana Pawła II. Było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla naszej parafii, jednak wiązało się z mnóstwem pracy, związanej z dopełnieniem wszystkich formalności – mówiła, wymieniając następnie kolejne przedsięwzięcia, m.in. restaurację organów czy ukończenie prac przy cmentarzu dziecięcym. W 2001 r. powstał też projekt budowy Centrum Parafialnego i sali gimnastycznej – wielkie przedsięwzięcie, które w maju br., po niemal 20 latach bardzo mozolnych działań, udało się sfinalizować. Prace rozpoczęły się powoli w 2009 r., po donacji Richarda Nowaka, który ofiarował na ten cel pierwszy milion dolarów. Zwieńczeniem tych wszystkich starań było uroczyste otwarcie w maju br. Sali Sportowej im. Richarda Nowaka i Centrum Parafialnego im. Catherine i Daniela Ivascyn. – W 2012 r. hucznie obchodziliśmy 125-lecie naszej parafii, pięć lat później świętowaliśmy 125 lat istnienia Szkoły św. Józefa. To tylko niektóre z osiągnięć księdza prałata w naszej parafii. Projekty, które ukończyliśmy, są świadectwem dobrego zarządzania, jak również zdolności do tego, by zaszczepić w nas głębokie poczucie dumy i miłości do naszej parafii. Księże prałacie, pracowałeś bez wytchnienia dla naszego wspólnego dobra. Byłeś niepowstrzymany w swej determinacji, by poprzez kolejne renowacje przywrócić świetność naszego kościoła i uczynić z niego prawdziwą sakralną perłę w diecezji Worcester. Włożyłeś wiele wysiłku, by dostosować Szkołę św. Józefa do wymagań, jakie niesie ze sobą XXI wiek. Zaszczepiłeś w nas głębokie poczucie dumy z naszego polskiego dziedzictwa. Byłeś zawsze obecny, gdy potrzebowaliśmy duszpasterza. Starałeś się wzmocnić nas duchowo poprzez msze św., nabożeństwa, programy religijne i dziś dzięki temu wiemy, że parafia jest naszym duchowym domem, którego przyszłość znajduje się w naszych rękach – mówiła, dodając na zakończenie: „zabrałeś nas na szaloną przejażdżkę, która okazała się podróżą naszego życia. Za to dziękujemy!”.

Kapłańska droga

Na koniec prałat Czarnecki podziękował za wszystkie miłe słowa, jakie zostały skierowane pod jego adresem oraz za wsparcie, jakie zostało mu okazane na przestrzeni lat. – Jesteście moją rodziną. Służyć Bogu i ludziom było moją misją od samego początku mej kapłańskiej drogi. Mam nadzieję, że tutaj wykonałem tę misję dobrze. (…) Zabiorę ze sobą piękne wspomnienia i zapisane w pamięci wizerunki wielu życzliwych twarzy – powiedział.

Uroczystości pożegnalne miały piękną oprawę, komitet organizacyjny wykazał się dbałością o każdy szczegół, a goście nie zawiedli i licznie przybyli do Webster. Wielka w tym zasługa samego księdza prałata, który dał się poznać jako człowiek wielkiego serca i wielkiego ducha, duszpasterz oddany Bogu i żarliwy polski patriota. Każdy ksiądz ma swoją historię, która jednocześnie jest historią parafii, w których zaznaczył swoją obecność, ludzi, którym pomagał, i także całego Kościoła, którego jest częścią. „Rozłąka z ojczyzną, której niekiedy Bóg wymaga od wybranych ludzi, przyjęta z wiarą w Jego obietnicę, jest zawsze tajemniczym i płodnym warunkiem rozwoju i wzrostu Ludu Bożego na ziemi” – pisał św. Jan Paweł II w encyklice „Slavorum Apostolici”. Kapłańska droga księdza Antoniego Czarneckiego, który wykazywał się wrażliwością na potrzeby ludzi, a stawiając na pierwszym miejscu Boga, nigdy nie tracił z oczu człowieka, jest tego wspaniałym przykładem. Uczynione dobro podobno wraca – słowo „dziękuję”, które w tę sobotę padło w Webster z setek ust, było widocznym wyrazem wdzięczności i uznania za minione lata posługi duszpasterskiej.

Marcin Bolec


Ksiądz prałat Antoni Czarnecki urodził się w miejscowości Czarna, w Polsce. W latach 1960–1966 uczęszczał do Seminarium Duchownego w Tarnowie (woj. małopolskie). W maju 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza. Po kilku latach posługi kapłańskiej w Polsce wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ukończył studia w zakresie psychologii w Assumption College oraz prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie. Pracował w dwóch parafiach diecezji Worcester. Przez 7 lat działał w Konferencji Episkopatu USA w Waszyngtonie, gdzie odegrał znaczącą rolę w utworzeniu Centrum Jana Pawła II. Przez wiele lat współpracował z Fundacją Jana Pawła II w Watykanie, założoną przez Jana Pawła II, której filię założył w Nowej Anglii, pełniąc też funkcję przewodniczącego Polskiego Apostolatu oraz rektora Bazyliki św. Józefa i dyrektora Szkoły św. Józefa w Webster. W 1994 roku Ojciec Święty nadał mu zaszczytny tytuł prałata, czyli (z wł.) monsignore. Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 16 listopada 2009 roku odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawanym cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.


Więcej zdjęć na: www.bialyorzel24.com/fotorelacja/galeria,1127.html

wróć

Fotorelacje

Fala protestów i zamieszek po śmierci George’a Floyda w Bostonie

W całych Stanach Zjednoczonych trwają protesty, których zarzewiem stała się śmierć podczas aresztowania 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda w Minneapolis. Demonstracje odbywają się również w Bostonie, niestety w wielu przypadkach przeradzając się w zamieszki, którym towarzyszą akty wandalizmu i kradzieże. Miejsce mają też starcia z policją, funkcjonariusze zostali obrzuceni m.in. zamrożonymi butelkami z wodą, cegłami i kamieniami. Fot. Facebook.com, screenshots

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Czerwiec
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Zobacz kalendarz

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com